Veletrh regionálních potravin

Společenský sál čáslavského hotelu Grand hostil v úterý 28. února první ročník Veletrhu regionálních potravin. O jeho významu hovořil přímo v době konání akce hlavní organizátor, pan Lukáš Rudolfský.

„Snažili jsme se sezvat všechny producenty potravin, sedláky či zemědělce, kteří podnikají na Kutnohorsku, Čáslavsku a Kolínsku. Chceme je přiblížit lidem tak, abychom podporovali místní produkty a aby peníze zůstávaly v našem regionu. Důrazem na regionální potraviny chceme zároveň podpořit nejen určitý patriotismus, ale i naše zdraví. Troufám si totiž říci, že potraviny z regionu jsou minimálně čerstvější – a jsem přesvědčen, že i zdravější – než potraviny, které jsou vyráběné ve velkovýrobnách za přídavku chemických látek,“ konstatoval v úvodu pan Lukáš Rudolfský.

„Tento veletrh je koncipován převážně pro restauratéry, pracovníky v gastronomických provozech – školní jídelny, školky, různé jídelny nebo vývařovny nebo i pro nemocniční stravovací zařízení,“ řekl dále Lukáš Rudolfský, jehož slova doplnil také starosta Čáslavi a senátor, inženýr Jaromír Strnad, který uvedenou myšlenku aktivně podporuje.

„Já se snažím osobně setkávat se zástupci místních producentů potravin a společně jsme si dali za cíl co

nejširší propagaci místních výrobků a surovin. Přáli bychom si, aby potraviny, vyprodukované v našem regionu, zde našly také svoje odbytiště. Bohužel mnohé firmy a společnosti, které by je mohly využívat, mnohdy ani netuší, že v jejich blízkosti například podniká zemědělec, od něhož by bylo možné suroviny přímo nakupovat.

Podporu místním producentům potravin ostatně poskytují i okolní země – příkladem může být Německo, ale i mnohé další, které si tak říkajíc hlídají svůj vlastní trh. Právě na tuto oblast bychom se měli zaměřit i my,“ zhodnotil inženýr Jaromír Strnad.

Jak je možné posoudit i z pořízených fotografií, o první ročník Veletrhu regionálních potravin měli zájem jak jeho aktivní účastníci, tedy zástupci jednotlivých místních firem, nabízející zde svoje zboží, tak ale i návštěvníci z řad odborné veřejnosti, stejně jako další obyvatelé regionu.

„Zájem lidí o tuto prozatím novou akci je relativně velký,“ konstatoval již v jejím průběhu pan Lukáš Rudolfský, který ale zároveň dodal, že úspěch či neúspěch veletrhu bude možné zodpovědně zhodnotit až po určité době. Teprve potom bude možné zjistit, kolik z návštěvníků, kteří v rámci veletrhu projevili zájem o nabízené produkty, v příštích dnech nebo týdnech farmáře či ostatní producenty znovu osloví a jejich zboží skutečně začne odebírat.

„Prvního Veletrhu regionálních potravin se zúčastnilo celkem dvacet jedna místních producentů. Každého potenciálního účastníka jsme přitom předem osobně oslovili a tuto možnost mu nabídli,“ přiblížil kroky, předcházející samotné akci pan Rudolfský, který byl za přípravu uvedeného programu zodpovědný. Organizátorem veletrhu byl přitom Spolek kutnohorských podnikatelů, jehož je aktivním členem.

Ačkoliv veletrh pořádal kutnohorský spolek, místem jeho konání se stal čáslavský hotel Grand. „Tyto prostory byly vybrány hlavně z organizačních důvodů. Ačkoliv Kutná Hora má také mnoho krásných a zajímavých prostor, zde jsou mimo jiné vhodné podmínky také pro parkování účastníků i návštěvníků veletrhu, což bohužel například v historickém jádru Kutné Hory není možné zajistit. Mimoto jsem přesvědčen, že tyto opravené prostory se pro prezentaci regionálních produktů velmi dobře hodí,“ doplnil dále Lukáš Rudolfský, z jehož vyjádření jednoznačně vyplývá, že organizátoři akce

počítají i s dalšími ročníky veletrhu, který má za cíl podporu místních podnikatelů a ve své podstatě i osvětu v oblasti zdravějšího životního stylu, založeného na konzumaci jídel z dosažitelných čerstvých surovin. Odměnou za takovou změnu přístupu k životu pak může být i další a rychlejší rozvoj regionu a prosperita místních producentů potravin.

„Závěrem bych rád poděkoval také starostovi města Čáslavi, inženýru Jaromíru Strnadovi, za jeho přístup a podporu této akci, kterou jsme v podstatě společně vymysleli a dali jí konkrétní vizi,“ uzavřel rozhovor hlavní organizátor Veletrhu regionálních potravin, pan Lukáš Rudolfský. Ten také věří, že se v tomto roce jednalo o základ budoucí tradice a místní obyvatelé se budou s regionálními produkty setkávat stále častěji a v rozmanitější formě.

Obzory Kutnohorska (zak)


DSC_0716 DSC_0712 DSC_0694 DSC_0689DSC_0684DSC_0703DSC_0705DSC_0742DSC_0748