Jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Ve středu 4. října se sešel na jednom ze svých zasedání Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, aby projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sv. o Hospodářské komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Návrh předpokládal vytvoření právního elektronického systému pro podnikatele pod správou Hospodářské komory ČR, ve kterém by byl veden zejména přehled povinností podnikatelů, jejichž plnění je kontrolováno a vymáháno orgány veřejné moci. Výbor doporučil plénu tento návrh zamítnout. Více o Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu lze nalézt přímo na stránkách Senátu PČR (zde).

_N6A4472 _N6A4474 _N6A4475 _N6A4476 _N6A4482 _N6A4487 _N6A4491 _N6A4493 _N6A4494 _N6A4496 _N6A4497