Vítání občánků je milou tradicí

Na čáslavském městském úřadu pravidelně několikrát do roka vítají novorozené občánky města. Ačkoliv tato tradice v některých městech již zapadla, v Čáslavi se jedná o oblíbené setkání, na které mnozí rodiče netrpělivě čekají. Jedna taková slavnost se uskutečnila ve středu 8. listopadu 2017 v obřadní síni historické budovy radnice. Nejmladší Čáslaváčky přivítal starosta města a senátor Parlamentu České republiky inženýr Jaromír Strnad.


Vítáme nové životy

Děti…Přicházejí na svět z lásky, aby pokračovaly v tom, co započaly generace před nimi – aby udržovaly tradice nebo naopak tvořily nové. Přicházejí na svět, aniž by tušily, stejně jako my ostatní, co je v životě čeká. Odkázané na péči svých rodičů, pro něž jsou tím největším štěstím a na dlouhá léta i náplní života… Novorozené děti vítá celá rodina. Zprávy o jejich příchodu během několika hodin naplní radostí mnoho dalších lidí. Každý se pak těší, až je přivítá na světě. V Čáslavi je navíc (jen s krátkou přestávkou) po desetiletí udržována tradice vítánínových občánků města. Rodiče, kteří k tomu dají souhlas při převzetí rodného listu svého dítěte na matrice, dostávají během několika týdnů domů pozvánku k účasti na malé slavnosti, jejímž prostřednictvím jsou jejich děti symbolicky přijímány do řad občanů města.

Jak vnímají tuto tradici rodiče a jak vedení města? To jsou otázky, které jsme položili jak samotným účastníkům jednoho z vítání, tak i starostovi města, inženýru Jaromíru Strnadovi.
„Já osobně jsem velmi ráda, že jsme se mohli s manželem a hlavně s malou vítáníobčánků zúčastnit,“ zhodnotila tuto akci jedna z mladých maminek, která dostala pozvánku na listopadovou slavnost.  „Musím se přiznat, že zpočátku se mi zdálo, že jde o akci, která probíhala zvláště v minulé době. Když jsem ale viděla, jak vše probíhá, je mi jasné, že podobná setkání mají svoje místo v kterékoliv době,“ konstatovala.
Ostatně o tom, že se v Čáslavi rozhodně nejedná o tradici, přežívající ze „setrvačnosti“, ale o živou součást běžného dění ve městě, svědčí skutečně hojná účast pozvaných rodičů s jejich potomky. Lze konstatovat, že se vítáníobčánků většinou nezúčastní opravdu pouze ti, kteří se z nějakých důvodů dostavit nemohou. A i v takových případech se mnohdy omluví a zúčastní se v následujícím termínu.
„Je pravda – a přiznávám, že mě to mrzí – že se v devadesátých letech minulého století v mnoha městech slavnostní vítání nově narozených občánků rušila jako určité ´přežitky´minulé doby. Také v Čáslavi byla tato tradice na několik let přerušena, ale bývalý starosta, pan inženýr Hamral, pořádání těchto slavností obnovil a já jsem přesvědčen, že je to velmi dobře. Ostatně členové Komise pro záležitosti občanů, která v Čáslavi pracuje a na přípravě vítání dětí se podílí, organizují i další akce, jako jsou gratulace ke zlatým svatbám, významným životním jubileím a tak daále,“ sdělil svůj názor starosta města, inženýr Jaromír Strnad. „Práci nám v tomto směru poněkud ztěžuje výklad zákona na ochranu osobních údajů, který omezuje možnosti nahlížení do evidence obyvatel,“ konstatoval.
„Po svém nástupu do veřejné funkce ve městě – tehdy se jednalo o pozici místostarosty ve volebním období, kdy pozici starosty zastával inženýr Vladimír Hamral, jsem požádal o to, abych takové akce nemusel vést. Bylo to z určité obavy, ve vystupování před větší skupinou lidí v takovouto slavnostní chvíli jsem cítil velkou nervozitu. Dnes ale mohu říci, že právě vítání novorozených občánků města, svatby i další podobné události jsou tím nejpříjemnějším, co s sebou funkce starosty města nese,“ doplnil inženýr Strnad.
V letošním roce proběhlo v obřadní síni historické budovy zdejšího městského úřadu celkem deset slavností, na které dostalo pozvánku vždy přibližně osmnáct dětí. V úvodu obřadu se již tradičně se svým pásmem básniček a písniček představují děti z místní mateřské školy a poté se již slova ujme starosta či místostarosta města, aby v krátkém projevu přivítal děti a popřál jim vše dobré do života. Součástí vítání je také podpis rodičů do pamětní knihy. Na upomínku obdrží děti drobné pozornosti a rodiče se mohou těšit z fotografií. Slavnostní vítáníobčánků si často nenechají ujít ani prarodiče malých oslavenců.        Čáslavské noviny


DSC_0612 DSC_0643 DSC_0646 DSC_0647