Slavnost v zemědělském muzeu

Čáslavská pobočka Národního zemědělského muzea se do podvědomí místních obyvatel zapsala pravděpodobně především díky každoroční oblíbené akci Pradědečkův traktor, která vždy již tak trochu předznamenává blížící se letní prázdniny. Činnost muzea se ale rozhodně neomezuje pouze na pořádání této a dalších akcí, ale jeho pracovníci neustále pilně a cílevědomě pracují na dalším a dalším rozšiřování a zkvalitňování prostor pro techniku, kterou mají ve své správě. Jedním z dalších významných posunů v tomto ohledu se stala ve středu 13. prosince malá slavnost, při níž byla přestřižením pásky symbolicky otevřena další zrekonstruovaná hala, sloužící pro uložení a vystavení zemědělské techniky. Akce se mezi jinými pozvanými hosty zúčastnil také generální ředitel Národního zemědělského muzea, inženýr Milan Jan Půček, který při této příležitosti zdůraznil význam zmiňované investice jak v konkrétní, tak i symbolické rovině.

„Jsem velmi rád, že zde dnes stojíme, protože pro mě je to určitý symbol. Ačkoliv tato hala stála osm milionů a není to tedy obrovská stavba, znamená pro nás mnohé. Když jsem se stal před několika lety ředitelem, měli jsme zde v Čáslavi veliký problém, protože nám část pozemků v areálu nepatřila. Uvažovalo se dokonce o úplném uzavření této pobočky. Před námi s panem Michálkem (ředitel čáslavské pobočky NZM – pozn. red.) byl nesmírně těžký úkol tuto pobočku zachránit. Věnovali jsme obrovské úsilí výkupu pozemků, abychom zřizovatele přesvědčili, že má smysl tady v Čáslavi působit. To se povedlo a toto je určitý symbol toho, že to se nám to podařilo, protože se jedná o osm milionů korun, které zaplatil přímo zřizovatel,“ vysvětlil důležitost dokončené investiční akce generální ředitel Národního zemědělského muzea, který doplnil, že je připravován projekt výstavby dalšího velkého depozitáře, tentokrát financovaného z IROPu. „To znamená, že se jedná o velkou věc, kterou – jak věřím, za čas opět společně otevřeme. Jde o investici ve výši sto dvaceti tří milionů korun! Již v příštím roce bychom pak chtěli opět při financování ze stejného zdroje jako nyní, tedy z kasy zřizovatele, otevřít další halu, určité multifunkční centrum. Chtěl bych poděkovat svým kolegům, že jsme společně věřili, že Čáslav udržíme a podařilo se nám tak překonat mnoho překážek. Děkuji i panu starostovi Čáslavi, protože jsme po celou dobu cítili podporu ze strany města, což pro nás bylo velmi důležité. Jsem velmi rád, že zde v Čáslavi můžeme dlouhodobě působit,“ uvedl.

Se svým krátkým vstupem se ke slavnostním proslovům přidal také ředitel čáslavské pobočky Národního zemědělského muzea, inženýr Vladimír Michálek, který přiblížil první vystavené stroje, které si mohli účastníci akce v hale prohlédnout: „Uvnitř depozitáře jsou prozatím umístěny dva stroje ze sbírek Národního zemědělského muzea, jde o kulturní památku – historickou oračku Přemysl, která se, jak doufáme, bude restaurovat v příštím roce, již je vypsáno výběrové řízení a my věříme, že i tuto akci dovedeme do zdárného konce. Druhým strojem, který v hale stojí, je traktor Zetor Crystal, který je sice poměrně mladý, ale jedná se o nejnovější přírůstek do naší sbírky. Donedávna jsme jej neměli, chyběl nám v ucelené řadě a jde o traktor z roku 1971 v originálním stavu s najetými dvěma sty motohodinami,“ řekl s hrdostí a radostí v hlase inženýr Michálek.

Ke gratulantům se přidal také starosta Čáslavi a senátor Jaromír Strnad, který vyjádřil svoji podporu činnosti muzea a spokojenost s přítomností jedné z jeho poboček právě v tomto městě.
Již nyní se tedy muzeum může připravovat na příští návštěvnickou sezónu, která přinese další překvapení i těm, kteří sem v minulosti již zavítali. zak

Obzory Kutnohorska


DSC_0200 DSC_0204 DSC_0208 DSC_0213 DSC_0221 DSC_0229 DSC_0232 DSC_0235 DSC_0237 DSC_0244 DSC_0249