Obce si musí pomáhat

V první polovině ledna byla na čáslavské radnici podepsána smlouva mezi naším městem a nedalekými Vrdy. Starosta Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad a starosta Vrdů, pan Antonín Šindelář, tak potvrdili předchozí dohodu o rozšíření působnosti strážníků čáslavské městské policie i na zmiňovanou obec.
Podpisu smlouvy byli mimo již výše jmenovaných přítomni také místostarosta Vrdů, inženýr Miloš Mlynka a velitel čáslavských strážníků pan Pavel Kratochvíl.
Všichni přítomní vyjádřili svoji spokojenost se vztahy mezi městem Čáslav v obcí Vrdy, stejně jako přání, aby uvedená smlouva přispěla k zajištění ještě většího pocitu bezpečí a klidu všech obyvatel dotčených lokalit. Jak konstatoval místostarosta Vrdů, mělo by se jednat hlavně o preventivní činnost a případně řešení problémů, týkajících se například ničení veřejného majetku a tak podobně. Jak ale doplnil starosta Vrdů, pan Antonín Šindelář, vedení obce s radostí sleduje trend snižujícího se počtu takových případů. Zvláště mladí lidé se v současnosti dopouštějí výtržností v menším měřítku, než tomu bylo v minulých letech. Starosta obce tento stav přisuzuje poměrně široké nabídce mimoškolních aktivit v obci.
Přítomný velitel městských policistů, pan Pavel Kratochvíl potvrdil připravenost strážníků vykonávat hlídkovou činnost také ve Vrdech a konstatoval, že podle všech předpokladů nebude nezbytné navyšovat jejich počty. Podepsaná listina byla odeslána ke schválení na Krajský úřad Středočeského kraje a poté již nebude nic bránit naplnění smlouvy.
zn


DSC_0766