Jízda zručnosti v České zemědělské akademii Humpolec

Senátor Ing. Jaromír Strnad předal ceny vítězům soutěže Jízda zručnosti, pořádané Českou zemědělskou akademií Humpolec ve Světlé nad Sázavou. O průběhu celé akce nejlépe hovoří zpráva, vydaná přímo pořadatelem soutěže:

„Světelské pracoviště České zemědělské akademie v Humpolci pořádalo dne 16. května 2018 již osmnáctý ročník oblastního kola soutěže Jízdy zručnosti s traktorem a vlekem. Letošní soutěže se zúčastnilo 17 soutěžících. Tato soutěž je určena pro žáky středních škol, kteří vlastní řidičský průkaz na traktor. Soutěžní trať prověřila rychlost, přesnost i dovednost v couvání s traktorem a vlekem. Opraváři zemědělských strojů, kteří se ve Světlé nad Sázavou učí svému řemeslu, se této soutěže pravidelně účastní a umisťují se na předních příčkách. Nejinak tomu bylo i letos, kdy první dvě místa obsadili naši žáci. Soutěž vyhrál Martin Klement a na stupně vítězů ho doprovodil druhý Václav Provazník. Martin s Václavem si tak prohodili svá loňská umístění. Hlavní soutěž je vždy doplněna o doprovodné soutěže pro veřejnost. Podmínkou je pouze vlastnictví řidičského průkazu na traktor. Návštěvníci z řad diváků, kteří tuto podmínku splňují, si tak mohou změřit své dovednosti v soutěžích couvání traktoru s vlekem, ovládání hydraulického nakladače nebo v přesném ovládání hydrauliky traktoru. Součástí akce je tradičně rozsáhlá výstava zemědělské techniky, která v tento den zaplní zbytek areálu zemědělské školy. Veřejnost i žáci si tak mohou prohlédnout nejnovější zemědělskou techniku, shromážděnou na výstavní ploše, a seznámit se i s některými metodami oprav, renovací, novinkami ve svařovací technice a podobně. Jako kontrast k nejnovější technice pořádá škola ze svých i zapůjčených historických zemědělských strojů malou výstavu. Na ní může návštěvník vidět, jak vypadala zemědělská technika tažená koňským potahem, i stroje poháněné stabilními motory z první poloviny minulého století.“


001 002 003 004 005

foto: ČZA Humpolec