Panelová diskuse na téma: „Informace o implementaci novely vinařského zákona, aktuální stav návrhu systému elektronického volného daňového oběhu (EVDO), informace o kontrole SZPI v oblasti obchodu s vínem“

Dne 6. 6. se uskutečnila panelová diskuse na téma: „Informace o implementaci novely vinařského zákona, aktuální stav návrhu systému elektronického volného daňového oběhu (EVDO), informace o kontrole SZPI v oblasti obchodu s vínem“, pořádaná předsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, inženýrem Jaromírem Strnadem, jehož úvodní proslov je dále přiložen.

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté,

bývalý předseda našeho výboru senátor Jan Hajda založil tradici, na kterou velmi rád navazuji, pořádání odborných seminářů a diskuzí, které významnou měrou přispěly ke kvalitní přípravě důležitých právních norem a jejichž cílem je reflektovat aktuální situaci v dané oblasti.

Důležitým prvkem je přispět k vzájemné informovanosti mezi orgány státní správy a odbornou veřejností. Jednou z oblastí, která byla často tématem těchto akcí, je vinařství a vinohradnictví. Je důležité analyzovat, jak přijímané zákony naplní svůj cíl a účel a zda po jejich uvedení do života, dochází k naplnění společenské potřeby, na základě které vznikly. Proto jsem velmi rád, že po roce účinnosti novely vinařského a vinohradnického zákona, na jejímž vzniku se Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR významně podílel, můžeme provést první, byť ne ještě úplnou, analýzu, co tato novela zákona přinesla do reálného života.

Dovoluji si mezi námi přivítat:

  • náměstka ministra zemědělství odpovědného za Sekci zemědělských komodit a ekologického zemědělství Petra JÍLKA;
  • Za Ministerstvo financí a Generální ředitelství cel vítám generálního ředitele Milan POULÍČEK. Ministryně financí Alena Schillerová se z dnešního jednání z pracovních důvodů omluvila;
  • Za společnost Valtické vinné trhy, která dnešní akci spolu s námi organizuje, vítám pana Davida ŠťastnÉho;
  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce je zastoupena vedoucím odboru kontroly vína a tajemníkem komise pro hodnocení a zatřiďování vín Bronislavem PAVELKOU. Ústřední ředitel pan Martin Klanica je omluven.
  • a v neposlední v řadě je tu pan Tibor Nyitray, prezident Svaz vinařů České republiky, který Vás dnešní diskuzí jako osoba dobře orientovaná v problematice provede.

Po skončení tohoto semináře se Vás dovoluji pozvat na ukázku vín představených společností Valtické vinné trhy, kde sami poznáme, proč je důležité poctivou práci našich vinařů podporovat a vytváření spravedlivých podmínek chránit….