Ples Domova Háj

V pátek 20. září 2019 se senátor Jaromír Strnad zúčastnil jako host akce Domova Háj (příspěvkové organizace Kraje Vysočina – domova pro lidi s mentálním postižením), která se uskutečnila v obecním domě ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou. Jednalo se o tradiční odpolední „Přátelský ples“,  společenskou akci pro klienty Domova a jejich rodinné příslušníky, pro klienty řady dalších obdobných organizací, a pozvání tradičně přijímají i senioři z Centra sociálních služeb Světlá nad Sázavou. Celá akce je zaměřena na možnost opustit na určitou domu ústavní pobytové prostředí a stát se běžným návštěvníkem společenské zábavy či plesu.

Domov Háj se právě nachází v procesu transformace, do dvou let by měl opouštět ústavní prostředí kolektivní služby a klienti se přestěhují do řady domků rodinného typu (komunitních služeb) v oblasti Havlíčkobrodska. Dva domy pro celkem 12 klientů již fungují ve Světlé nad Sázavou.

Obec Vilémovice umožňuje již třetím rokem využít bezplatně sál obecního domu a uspořádat pro lidi s postižením pěknou neformální akci s předtančením, moderátorkou z Rádia Vysočina, živou hudbou, bohatým občerstvením, tombolou atd.

Senátor Jaromír Strnad svojí přítomností na akci podpořil snahu všech jejích organizátorů, stejně jako i další aktivity Domova Háj a zajímal se o vývoj procesu jeho transformace.