Nad pandemií musíme zvítězit

Vážení přátelé,

současná situace, kdy se celý svět potýká s pandemií chodorby COVID-19, je pro většinu z nás velmi těžká. Nemůžeme žít běžné životy, omezeny jsou společenské kontakty, ale i možnosti podnikání a mnohé další oblasti života.

Jak můžeme každý z nás pomoci v co nejrychlejším překonání této krize? Ohleduplností k ostatním, uváženým chováním a péčí o sebe sama. Proto prosím, dodržujme pravidla a jednejme tak, abychom nad koronavirem zvítězili co nejdříve.

V boji proti koronaviru bychom nemohli být úspěšní bez lékařů a dalších odborníků. Věřím, že si nyní ještě lépe než dříve uvědomíme, jak důležité jsou to profese i jednotliví lidé, kteří se jim věnují.

Velký dík pak samozřejmě patří dobrovolníkům, tedy těm z nás, kteří na úkor svého vlastního času, pohodlí i bezpečí, vyrážejí do ulic, aby pomohli ostatním, přinesly nákupy seniorům, zajistili dostatek roušek, desinfekce a dalšího materiálu. Obdiv si zalouží ti, kteří často na vlastní náklady šijí roušky, které tolik potřebujeme.

Odměnou za současná omezení i vlastní aktivitu nám bude vědomí, že jsme tím pomohli uchránit mnoho lidí od možného utrpení a v tom nejhorším případě i smrti. Každého z nás potom jistě potěší také návrat k normálnímu životu. Nebude to lehké, ale není možné nic zanedbat. Proto věřím, i přes všechny nepříjemnosti s nimiž se potýkáme a bohužel se s jejich následky budeme vyrovnávat ještě v dalších měsících, tuto dobu zdárně překonáme.