Podařilo se! Ochvat obce Církvice se již staví…

Úterý 15. září se stalo hlavně pro obyvatele Církvic, ale i celého regionu významným dnem. Došlo totiž k oficiálnímu předání staveniště budoucího obchvatu obce stavební společnosti Strabag, která má realizaci prací na starosti. Kromě zástupců firmy a obcí se akce zúčastnili také starosta Kutné Hory Josef Viktora a senátor Jaromír Strnad, který byl po dlouhá léta u jednání nejen o trase obchvatu.

Podle pana Jiřího Volence, starosty obce Církvice, která je doposud velmi zatížená automobilovou dopravou včetně průjezdu kamionů, jde o krok, na který místní čekali prakticky patnáct let. Původně byl ale připraven projekt, který vedl trasu obchvatu blíže obci Třebešice. A právě Třebešičtí se proti tomu ohradili, načež vznikla mnoho let jen těžko řešitelná debata. Ta už je dnes naštěstí ukončena a Církvičtí se mohou skutečně začít těšit na klid ve své obci. Jistě si jej zaslouží.

„Mohu k tomu říct jen to, že jsme se konečně dočkali. Původní schválená trasa se měla začít stavět již dávno, ale Třebešice tehdy neměly schválenu územní změnu a ani tehdejší zastupitelstvo této obce s výstavbou obchvatu Církvic nesouhlasilo. Musel se tedy znovu přepracovat projekt a nová zkrácená trasa nyní prochází kolem rybníku Vrabcov a nezasahuje do katastru Třebešic.
Jsme všichni rádi, že se to nakonec podařilo dotáhnout do konce a bylo možné předat staveniště a zahájit skrývku. Vítězná společnost Strabag předpokládá ukončení výstavby do konce roku 2022. Uvidíme ale, jaké budou skutečné termíny, zahájení se o několik měsíců posunulo, tak není vyloučeno, že bude stavba probíhat o něco déle. Každopádně jsme ale šťastní, že se už bude skutečně stavět,“ konstatoval Jiří Volenec.

K výstavbě obchvatu se vyjádřil také starosta Třebešic Mgr. Jaroslav Havránek. „Je pravda, že Třebešice s původní trasou nesouhlasily, protože byla zvolena tak, že by se samozřejmě ulevilo Církvici, což je nutné, ale na druhou stranu by byla hluková zátěž přenesena blízko domům v naší obci. To zdejší zastupitelstvo nemohlo dopustit.

Nakonec se jednání podařila dovést do bodu, kdy byla trasa obchvatu přenesena do míst, kde nebude nadměrně zatěžovat ani jednu obec,” zhodnotil průběh dlouhých jednání Jaroslav Havránek s vysvětlením, že po dokončení obchvatu spadne komunikace, spojující obce Církvice a Třebešice do majetku Třebešic, které budou mít možnost rozhodovat o tom, kdo po ní bude smět jezdit. Zamezí se tím například riziku neúměrného zatížení obce v případě nutnosti dočasného uzavření obchvatu. „Pro nás jako pro malou obec to bude sice znamenat povinnost udržovat přibližně kilometrový úsek silnice, na druhou stranu ale předpokládám, že bude před předáním do majetku obce uvedena do stavu, který alespoň po určitou dobu nebude vyžadovat investice,“ uvedl starosta Třebešic.

„Já se občanům Církvice nedivím, že považují Třebešice za viníky, kteří stojí za zdržením výstavby obchvatu. Pokud bychom o tom ale přemýšleli v souvislostech, obchvat obce se pro klid jejích obyvatel měl začít stavět již dávno – před desítkami let.
V souvislosti s přípravou nové trasy obchvatu a jednáními našich obcí i kroků vzhledem k dalším institucícm musím poděkovat senátoru Jaromíru Strnadovi, který se v celé věci velmi angažoval a jen s jeho pomocí bylo možné dovést vše až do tohoto konce ke spokojenosti všech. Pan senátor se ujal role jakéhosi moderátora diskuse mezi našimi obcemi. Několikrát jsme byli na ministerstvu dopravy, na Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem výstavby obchvatu a samozřejmě jsme za jeho přítomnosti a pomoci intenzivně jednali s vedením obce Církvice. Děkuji také vedení i občanům Církvice za jejich přístup k jednání a pochopení situace a postoje Třebešic. Věřím, že nyní se již podaří vše rychle dokončit,“ vyjádřil svoje poděkování a přání Jaroslav Havránek. Jde ale jistě také – a hlavně – o přání všech obyvatel obce Církvice.          Nnoviny.cz