Do čáslavské LDN povede spojovací krček

Off
Nezařazené

Rekonstrukční práce, které postupně proměňují jednotlivé budovy v areálu čáslavské městské nemocnice ještě zdaleka neskončily. Právě nyní bylo například rozhodnuto o výstavbě nového propojovacího krčku mezi objektem, v němž našla svoje zázemí léčebna dlouhodobě nemocných, a hlavní nemocniční budovou.

„O výstavbě takovéto spojovací části nemocničního areálu uvažujeme již několik let. Před časem byla také zpracována kompletní projektová dokumentace a vše již záleželo jen na získání potřebných finančních prostředků. To se nyní podařilo,“ vysvětlil inženýr Jaromír Strnad, starosta města, který také doplnil i podrobnosti o plánovaném projektu. Podle jeho dalších slov se vedení města nyní podařilo získat dotaci ve výši patnácti milionů a dvou set tisíc korun z evropských fondů a ačkoliv je i v tomto případě nutná 15% finanční spoluúčast majitele – tedy v tomto případě města, realizaci dostavby areálu nemocnice již nic nestojí v cestě.

„Ve druhém pololetí tohoto roku dojde k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a pokud vše proběhne bez problémů, vlastní stavební práce by měly začít již zjara příštího kalendářního roku. Počítáme s tím, že by celá akce měla být v roce 2013 také dokončena,“ konstatoval inženýr Strnad.

Propojovací krček mezi nedávno zrekonstruovanou budovou léčebně dlouhodobě nemocných a hlavním traktem usnadní zvláště za nepříznivého počasí pohyb jak nemocným, tak i personálu nemocnice.

„Ani tyto úpravy ale nejsou posledním krokem, který bychom chtěli v areálu nemocnice podniknout. Dle finančních možností by poté měla následovat ještě obnova fasády hlavní budovy a konečně také potřebné parkové úpravy,“ zakončil rozhovor inženýr Jaromír Strnad.

Zdroj: OBZORY KUTNOHORSKA 2012


 

 

01 nem