Ing. Jaromír Strnad
pár informací

Volby 2016

po úvaze a primárních volbách, v nichž mi členové ČSSD dali svoji důvěru, jsem se rozhodl kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky i pro další šestileté období. Věřím, že jsem v uplynulých letech prokázal svoji vůli a odhodlání pomáhat tam, kde je to třeba a kde je to možné. Ostatně témata, které trápí starostky a starosty obcí v „mém“ volebním obvodu znám i ze svého vlastního působení v pozici starosty města Čáslavi. Umím si proto představit, s jakými problémy se jednotlivé obce potýkají. Z pozice senátora pak mohu lépe prosazovat jejich zájmy i v oblasti legislativy.

Stručný životopis

• narodil jsem se 18. ledna 1965 v Ústí nad Labem

•  vystudoval jsem obor konstrukce a doprava na Stavební fakultě ČVUT.

• zpočátku jsem pracoval jako technolog výroby, vedoucí výrobního úseku a výrobně-technický náměstek ve společnosti Prefa. Poté až do roku 2003   jsem vykonával funkci ředitele Technických služeb města Čáslav.

• v roce 2002 jsem byl za ČSSD  zvolen zastupitelem a radním města Čáslav, kde jsem se o rok později stal místostarostou.
• v roce 2008 jsem byl zvolen do zastupitelstva Středočeského kraje, kde jsem předsedal výboru pro dopravu.
• dva roky nato jsem byl zvolen do Senátu a také starostou města Čáslavi.
• v současné době působím v těchto veřejných funkcích – místopředseda senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.