O mně

strnad

Ing. Jaromír Strnad

– narodil jsem se 18. ledna 1965 v Ústí nad Labem

–  vystudoval jsem obor konstrukce a doprava na Stavební fakultě ČVUT.

– zpočátku jsem pracoval jako technolog výroby, vedoucí výrobního úseku a výrobně-technický náměstek ve společnosti Prefa. Poté v letech 1992 – 2003   jsem vykonával funkci ředitele Technických služeb města Čáslav a jednatele TES, spol. s r.o.

– v roce 2002 jsem byl za ČSSD  zvolen zastupitelem a radním města Čáslav, kde jsem se o rok později stal místostarostou.
– v roce 2008 jsem byl zvolen do zastupitelstva Středočeského kraje, kde jsem předsedal výboru pro dopravu.
– dva roky nato jsem byl zvolen do Senátu a také starostou města Čáslavi. Mandát senátora jsem obhájil i v roce 2016 pro další volební období
– v současné době působím v těchto veřejných funkcích – předseda senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Dcera Pavlínka

          DSC_0409


 

CO BUDU PROSAZOVAT:

SPOLUPRÁCE

Budu prosazovat úzkou spolupráci s komunálními politiky v celém regionu

POHODLNÉ A BEZPEČNÉ KOMUNIKACE

Budu prosazovat zachování dopravní obslužnosti ve stávajícím rozsahu

VŠE PRO VAŠE ZDRAVÍ

Budu prosazovat zachování dostupnosti zdravotní péče občanům v současném rozsahu a kvalitě

MLADÉ RODINY A SENIOŘI

Budu prosazovat podporu mladých rodin a seniorů

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Budu prosazovat podporu realizace protipovodňových opatření v záplavových oblastech Posázaví