O mně

strnad

Ing. Jaromír Strnad

– narodil jsem se 18. ledna 1965 v Ústí nad Labem

–  vystudoval jsem obor konstrukce a doprava na Stavební fakultě ČVUT.

– zpočátku jsem pracoval jako technolog výroby, vedoucí výrobního úseku a výrobně-technický náměstek ve společnosti Prefa. Poté v letech 1992 – 2003   jsem vykonával funkci ředitele Technických služeb města Čáslav a jednatele TES, spol. s r.o.

– v roce 2002 jsem byl za ČSSD  zvolen zastupitelem a radním města Čáslav, kde jsem se o rok později stal místostarostou.
– v roce 2008 jsem byl zvolen do zastupitelstva Středočeského kraje, kde jsem předsedal výboru pro dopravu.
– dva roky nato jsem byl zvolen do Senátu a také starostou města Čáslavi (2010 – 2018). Od roku 2018 působím jako zastupitel města Čáslavi. Mandát senátora jsem obhájil i v roce 2016 pro další volební období (2016 – 2022)
– v současné době působím v těchto veřejných funkcích – předseda senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Dcera Pavlínka

          DSC_0409


 

CO PROSAZUJI:

SPOLUPRÁCE

Stále prosazuji úzkou spolupráci s komunálními politiky v celém regionu

POHODLNÉ A BEZPEČNÉ KOMUNIKACE

Stále prosazuji zachování dopravní obslužnosti ve stávajícím rozsahu

VŠE PRO VAŠE ZDRAVÍ

Stále prosazuji zachování dostupnosti zdravotní péče občanům v současném rozsahu a kvalitě

MLADÉ RODINY A SENIOŘI

Stále prosazuji podporu mladých rodin a seniorů

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Stále prosazuji podporu realizace protipovodňových opatření v záplavových oblastech Posázaví