Čáslav přivítala nové občánky

Off
Nezařazené

Čáslav – Stejně jako v mnoha dalších městech republiky, tak i v Čáslavi pořádá městský úřad pravidelné vítání novorozených občánků města. Slavnostní okamžiky si nechá ujít jen málokdo…

O tom, že se v Čáslavi v případě vítání občánků rozhodně nejedná o tradici, přežívající ze „setrvačnosti“, ale o živou součást běžného dění ve městě, svědčí skutečně hojná účast pozvaných rodičů s jejich potomky. Lze konstatovat, že se vítání občánků většinou nezúčastní opravdu pouze ti, kteří se z nějakých důvodů dostavit nemohou. A i v takových případech se mnohdy omluví a zúčastní se v následujícím termínu. „Je pravda – a přiznávám, že mě to mrzí – že se v devadesátých letech minulého století v mnoha městech slavnostní vítání nově narozených občánků rušila jako určité ´přežitky´ minulé doby. Také v Čáslavi byla tato tradice na několik let přerušena, ale bývalý starosta, pan inženýr Hamral, pořádání těchto slavností obnovil a já jsem přesvědčen, že je to velmi dobře. Ostatně členové Komise pro záležitosti občanů, která v Čáslavi pracuje a na přípravě vítání dětí se podílí, organizují i další akce, jako jsou gratulace ke zlatým svatbám, významným životním jubileím a tak dále,“ sdělil svůj názor starosta města, inženýr Jaromír Strnad. „Práci nám v tomto směru poněkud ztěžuje výklad zákona na ochranu osobních údajů, který omezuje možnosti nahlížení do evidence obyvatel,“ konstatoval. „Po svém nástupu do veřejné funkce ve městě – tehdy se jednalo o pozici místostarosty ve volebním období, kdy pozici starosty zastával inženýr Vladimír Hamral, jsem požádal o to, abych takové akce nemusel vést. Bylo to z určité obavy, ve vystupování před větší skupinou lidí v takovouto slavnostní chvíli jsem cítil velkou nervozitu. Dnes ale mohu říci, že právě vítání novorozených občánků města, svatby i další podobné události jsou tím nejpříjemnějším, co s sebou funkce starosty města nese,“ doplnil inženýr Strnad.


 

1459344909