Otevření další části cyklostezky

Off
Nezařazené

   Čáslav – 13. listopadu roku 2014 byla otevřena nová část čáslavské cyklostezky. Akce se zúčastnil také starosta Čáslavi a senátor Parlamentu České republiky, inženýr Jaromír Strnad.

Cyklostezka, vedoucí z Čáslavi přes Koudelov do Filipova, byla oficiálně zprovozněna 18. července roku 2013. Určitým problémem však stále zůstával bezpečný nájezd na tuto trasu pro cyklisty a ostatní sportovce. Od 13. listopadu roku 2014 je předána do užívání další její část, spojující bezpečným způsobem město s již dříve využívanou stezkou. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil starosta města inženýr Jaromír Strnad a další zástupci čáslavského městského úřadu, představitelé dodavatelské společnosti Silmex, s.r.o.

„Nová  dostavba je výsledkem úspěšné žádosti o dotaci k projektu „Cyklostezka Čáslav – Koudelov – Filipov – II. etapa“, která byla v červnu letošního roku schválena k financování z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Celkový rozpočet projektu činí cca 3,3 mil. Kč a je v něm zahrnut i poplatek za vynětí ze zemědělského původního fondu, který byl vyměřen ve výši cca 0,5 mil. Kč. Dotace z EU dosahuje 85 % z celkových výdajů projektu, tj. cca 2,8 mil. Kč.


14542483281145424823611454248371114542482951