Otevření hasičské stanice

Off
Nezařazené

Čáslav – Nová čáslavská hasičská stanice prožila ve čtvrtek 3. března slavnost, při níž došlo k jejímu oficiálnímu uvedení do provozu. Nechyběly proslovy, slova díků ani nezbytné stříhání pásky… 

„Dnešního slavnostního otevření stanice Hasičského záchranného sboru v Čáslavi se účastní například dva náměstci generálního ředitele HZS, pan brigádní generál Miloš Svoboda a brigádní generál František Zadina. Dále jsou přítomni krajský ředitel HZS Miloslav Svatoš, náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, hejtman středočeského kraje Miloš Petera a samozřejmě zástupci vedení města Čáslavi, místostarosta pan Vlastislav Málek a tajemník městského úřadu pan Antonín Hejzlar,“ zmínil některé z přítomných ještě před zahájením akce velitel čáslavského hasičského sboru, nadporučík Petr Klatovský.

„Jsem velmi rád, že se mohu této akce zúčastnit,“ vyjádřil svoji spokojenost hejtman Středočeského kraje, inženýr Miloš Petera. „Jsem přesvědčen, že hasiči, jako jedna ze složek Integrovaného záchranného systému, pracují velmi dobře a my jako vedení kraje s nimi samozřejmě velmi úzce spolupracujeme. Rád bych jim proto i při této příležitosti poděkoval za jejich více než záslužnou práci. Osobně jsem viděl i prostory bývalé stanice v Čáslavi a podle vyjádření zdejších hasičů si nyní svoje nové prostory velmi pochvalují, což mě samozřejmě těší,“ konstatoval dále středočeský hejtman.

Ve slavnostním proslovu vystoupili postupně všichni významní pozvaní hosté, mezi nimi také náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru, brigádní generál František Zadina. Ten ve svém projevu zdůraznil význam čáslavské stanice nejen přímo pro město samotné, ale také pro další obce v okolí. „Vždy, když se jedu podívat na novou stanici,

snažím se zjistit, jak velký význam a dosah má. Dovolte mi proto zmínit několik čísel: zásahový dosah čáslavské stanice je celých 374 kilometrů čtverečních, na kterých leží 49 obcí, v nichž žije 31 600 obyvatel. Stanice pečuje o 5 jednotek JPO III a o 30 jednotek JPO V. Zásahová činnost osciluje kolem dvou set dvaceti výjezdů ročně,“ zdůraznil vysokou aktivitu a důležitost čáslavských hasičů. „Vím, že pracoviště hasiče je na místě mimořádné události. Vím ale také, že se musí někam vrátit, na místo, kde probíhá jejich běžný život, organizační řízení – tedy výcvik, údržba techniky, noční pohotovost…,“ dodal brigádní generál Zadina, který popřál hasičům, aby jim nová stanice co nejlépe sloužila.

Velmi podobná přání poté vyslovili všichni přítomní, včetně bývalého místostarosty města a současného náměstka ministra průmyslu a obchodu, inženýra Jiřího Havlíčka, který sledoval snahy o výstavbu stanice již mnoho let před samotnou realizací. „Pro mě je tato chvíle velmi zvláštní, ale také velmi příjemná, protože společně s panem starostou, kterého musím omluvit, protože dnes plní svoje povinnosti v Senátu, jsem stál také u zrodu tohoto projektu. Cesta to nebyla vůbec jednoduchá a musím říci, že společným úsilím města, HZS a státu se nakonec podařilo toto úžasné dílo vytvořit. Chtěl bych poděkovat jak představitelům města, tak projektantovi, dodavatelům stavby a také hasičskému sboru za vynikající práci, kterou zde v tom krátkém čase, kdy se stanice budovala, odvedli. Myslím, že je to krásné dílo, stavba se opravdu povedla a stane se vzorem pro další stanice HZS v celé České republice. Přeji hasičům, ať jim stanice dobře slouží a občanům přeji, aby jejich pomoci museli využívat co možná nejméně,“ vyjádřil svoje přání za všechny přítomné Jiří Havlíček.


14574677621