Práce senátora je různorodá a zajímavá

Off
Nezařazené

Čáslav – Senátor a starosta města inženýr Jaromír Strnad odpovídal na otázky redakce Čáslavských novin…

Pane senátore, jak hodnotíte nyní, s odstupem šesti let, svoje rozhodnutí přijmout kandidaturu na post v tomto zákonodárném sboru?

Musím říci, že jsem tehdy svoji kandidaturu velmi zvažoval. Protože jsem věděl, že chci i nadále pracovat pro město Čáslav, chtěl jsem mít jistotu, že v případě mého vítězství ve volbách do Senátu bude možné obě funkce bez větších problémů skloubit. Již dříve, v době, kdy jsem působil v zastupitelstvu Středočeského kraje, jsem právě z tohoto důvodu odmítl funkci náměstka hejtmana, která by byla s komunální politikou zkrátka časově neslučitelná. Dnes mohu říci, že jsem se svým tehdejším rozhodnutím spokojen již jen s ohledem na skutečnost, že předešlí senátoři za Kutnohorsko nepocházeli přímo z tohoto regionu a nebyli s ním tedy osobně spjati. Od počátku jsem věděl, že pokud budu zvolen, chci co nejvíce spolupracovat se starosty obcí ve svém volebním okrsku. Jen při co nejbližším kontaktu se skutečnými problémy mohu účinně pomoci. Svého předsevzetí se držím a věřím, že je to správná cesta. Dnes tedy rozhodně svého rozhodnutí, které jsem před šesti lety učinil, nelituji.

Splnila praxe v Senátu Vaše očekávání? 
Práce senátora se skládá z mnoha dílčích momentů – celkově ale mohu říci, že ano. Jsem velmi rád, že je činnost, vykonávaná v rámci senátorského mandátu, přenesená do regionu. Vždy jsem rád viděl konkrétní výsledky své práce, a stejně je tomu i v tomto případě. Jako senátor se samozřejmě účastním schůzí a zasedání, kde jsou posuzovány zákony a další normy, ovlivňující chod celého státu. Mimo to mám ale možnost pomáhat při řešení konkrétních problémů, z nichž je podle mého názoru významná například problematika obchvatu blízkých Církvic. Pozice senátora mi přinesla mnohé možnosti pomoci obcím ve svém volebním obvodu. To byla moje představa a ta se také vyplnila, za což jsem vděčný.
Budete uvažovat o případném pokračování v této funkci – jinak řečeno, pokud by Vám byla nabídnuta kandidatura, budete se o post senátora ucházet i pro další volební období? 
V této chvíli jsou ještě takové úvahy trochu předčasné. Vše v první řadě závisí na rozhodnutí členské základny naší strany. Je pravdou, že jsem již byl z několika míst s tímto návrhem osloven, ale jak říkám – vše musí teprve projít stanoveným procesem. Pokud bych ale byl jako kandidát na senátora za svůj volební obvod i pro příštích šest let, tuto úlohu bych přijal, protože vidím, že práce, kterou je třeba dokončit, je zde stále hodně.


 

1456168586