Stěhování dlažebních kostek je v historickém jádru Čáslavi nezbytné

Off
Nezařazené

Známou dětskou hru „škatulata hejbejte se“ připomíná v současné době rekonstrukce několika ulic v centru i přilehlých místech Čáslavi. Nedávno zahájená rekonstrukce ulic Jana Karafiáta a dr. L. Quise s sebou nese podmínku zajištění odpovídajícího materiálu na jejich nový povrch.

Vzhledem ke skutečnosti, že se obě dvě ulice nacházejí v historickém jádru města, podléhá jeho výběr velmi přísným podmínkám. „Na zádlažbu budou použity – stejně jako je tomu na dalších již zrekonstruovaných místech v centru města – žulové kostky. Jejich nákup by však představoval vysokou finanční zátěž,“ sdělil starosta města, inženýr Jaromír Strnad. „Protože ale město s tímto zásahem počítalo již před časem, naskytla se možnost uchovat dlažební kostky, které byly dříve použity v místech nově zrekonstruovaného parkoviště před zdejším nádražím,“ vysvětlil dále starosta. Město tak tímto přesunem dlažebních kostek ušetří velkou sumu peněz. Zmiňovaný materiál přitom postačí na vydláždění ulice Dr. L Quise, kde nyní probíhají nejintenzivnější práce směrované k dokončení ještě před zahájením školního roku. Další část opravovaného úseku, tedy ulice Karafiátova, dostane svůj nový povrch díky současné opravě ulice Husovy, vedoucí od nádraží k centru města. „Rekonstrukci Husovy ulice jsme sice plánovali až na další období, ale vzhledem k výše uvedené situaci rozhodla rada města o její realizaci již v dohledné době,“ konstatoval dále inženýr Strnad.

„Její oprava proto bude zahájena již v měsíci srpnu a v první fázi se bude jednat o úsek mezi křižovatkou s ulicí Tyršova a vyústěním ulice 28. října. Dlažební kostky, odstraněné z tohoto prostoru pak budou použity právě v ulici Jana Karafiáta. „Vozovka Husovy ulice, která již neleží přímo v historickém centru města, bude následně pokryta asfaltovým povrchem,“ zakončil informací o dalších plánech města jeho starosta. „Z finančních i dalších důvodů bude rekonstrukce Husovy ulice rozčleněna do dvou etap, přičemž nyní se jedná pouze o etapě první, a to ve výše zmiňovaném úseku. Druhá část ulice přijde na řadu později, a to jak s ohledem na finanční (odhadované finanční náklady se pohybují kolem 5,5 milionu korun), tak i další aspekty takového zásahu. O přesném termínu zahájení rozhodneme až v aktuálním čase, pravděpodobný termín je však na jaře 2013,“ nastínil v závěru rozhovoru inženýr Jaromír Strnad.

Zdroj: OBZORY KUTNOHORSKA 2012


 

02 kostky