Strnad: Čáslav v roce 2013 nebude zvyšovat poplatky

Off
Nezařazené

Rada města Čáslavi rozhodla o výši některých poplatků pro období příštího kalendářního roku. Z vyjádření, které poskytl starosta Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad potom vyplývá, že ačkoliv neustále dochází ke snižování daňových příjmů města a jeho rozpočet je stále více napjatý, rada města se přiklonila k zachování poplatků ve stejné výši, jako tomu bylo v tomto roce. „Jedná se o koeficient daně z nemovitosti, poplatek ze psů, parkovné ve městě či například také o cenu Čáslavských novin,“ vyjmenoval starosta města jednotlivé poplatky, které zůstanou i v příštím roce stejné jako doposud.

Jsme si vědomi skutečnosti, že současná ekonomická situace představuje pro mnohé rodiny i samostatně žijící osoby závažný problém. Proto se rada města jednohlasně shodla v názoru, že není možné zatěžovat obyvatele města zvyšováním dalších poplatků,“ zdůvodnil toto rozhodnutí starosta města, inženýr Jaromír Strnad.

Zdroj: Obzory Kutnohorska, 13.11. 2012


SONY DSC

SONY DSC