Ing. Jaromír Strnad

Stručný životopis

• narodil jsem se 18. ledna 1965 v Ústí nad Labem

•  vystudoval jsem obor konstrukce a doprava na Stavební fakultě ČVUT.

• zpočátku jsem pracoval jako technolog výroby, vedoucí výrobního úseku a výrobně-technický náměstek ve společnosti Prefa. Poté až do roku 2003   jsem vykonával funkci ředitele Technických služeb města Čáslav.

• v roce 2002 jsem byl za ČSSD  zvolen zastupitelem a radním města Čáslav, kde jsem se o rok později stal místostarostou.
• v roce 2008 jsem byl zvolen do zastupitelstva Středočeského kraje, kde jsem předsedal výboru pro dopravu.
• dva roky nato jsem byl zvolen do Senátu a také starostou města Čáslavi
• v roce 2016 jsem obhájil mandát senátora za volební obvod 40 i pro další volební období
• v současné době působím v těchto veřejných funkcích – místopředseda senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.