Kaly jsou stále žhavým tématem – vyjádření Ing. Jaromíra Strnada

Dubnová reportáž, odvysílaná Českou televizí vyvolala v Čáslavi a jejím okolí oprávněnou odezvu. Hovořilo se v ní o čáslavské skládce jako o možném místě, kde by mohly být skladovány tak zvané Ostravské kaly. Následoval horečný vývoj celé situace, několikeré jednání vedení města se zástupci společnosti AVE CZ, které skládku provozuje a výsledkem je dnešní stav, kdy vedení skládky umístění kalů právě v Čáslavi vylučuje.

„K rozhodnutí vyřadit čáslavskou skládku ze seznamu možných lokalit k uložení uvedeného odpadu vede hned několik důvodů, z nichž jeden je také finanční,“ konstatoval starosta města Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad.

„Chápu místní obyvatele, kteří se obávají o svoje zdraví, o zdraví svých blízkých i o osud přírody a životního prostředí v těsné blízkosti jejich bydliště. Již několikrát jsem ale řekl, že vedení města v tomto ohledu jednalo a ze schůzek s představiteli provozovatele zdejší skládky vyšla potěšující informace, že kaly v Čáslavi skládkovány (ani dočasně) nebudou. Velmi mě proto mrzí určitá kampaň, vedená zvláště na sociální síti, jejímž prostřednictvím se její šiřitelé stále snaží již vyřešenou situaci jitřit a útoky na jednu z nejdůležitějších potřeb lidí – tedy jistotu klidného života – zasévat obavy. Opravdu není takové jednání potřebné a oprávněné. Vedení města se od počátku snažilo využít všechny možnosti, jak ukládání kalů na čáslavské skládce zabránit.

Chtěl bych touto cestou znovu poděkovat všem obyvatelům města i ostatním lidem, kteří se o osud města a podmínek pro život v něm konstruktivně zajímají a v případě nejasností nebo pochyb se obrátí na vedení města. Dotazy vždy rádi zodpovíme, případně je možné si sjednat osobní schůzku. Jen tak je možné zabránit šíření neopodstatněných a až děsivých zpráv, které mohou jednoduše pramenit z

neznalosti průběhu či výsledku jednání,“ konstatoval starosta města, inženýr Jaromír Strnad, který je samozřejmě skutečností, že je Čáslav v této kauze již tak říkaje „mimo hru“ velice potěšen.                          zak