Otevření zimního stadionu v Čáslavi

Čáslavští sportovci přibližně od poloviny prosince roku 2016 aktivně využívají nové možnosti sportovního vyžití, které nabízí nově otevřená krytá hala zimního stadionu v areálu Vodranty. Ačkoliv ledová plocha již zažila první pády, ale také úspěchy malých i větších bruslařů, ohlédněme se ještě alespoň v krátkosti za slavnostními okamžiky, které se staly součástí prvního dne oficiálního provozu sportoviště, do jehož výstavby město investovalo přibližně devadesát milionů korun.

První proslov odpoledne patřil starostovi města a senátorovi Parlamentu České republiky, inženýru Jaromíru Strnadovi, který v úvodu přivítal všechny pozvané hosty a jmenovitě vyzdvihl přítomnost poslance Parlamentu České republiky inženýra Milana Urbana, předsedu představenstva dodavatelské firmy Ridera inženýra Stanislava Smugalu, bývalého středočeského hejtmana inženýra Miloše Peteru či místostarostu Kutné Hory inženýra Josefa Viktoru. Na závěr první části svého vstupu zmínil také přítomnost bývalého čáslavského starosty Ing. Pavla Procházky a trenérské legendy Ing. Miroslava Kváče, kteří před více než dvaceti lety stáli u prvních proměn atletického areálu ve Vodrantech, které v následných letech postupně pokračovaly, aby nyní vyvrcholily zprovozněním zimního stadionu.

„Pamatuji si, že v době, když se rozhodovalo o investici do rekonstrukce atletického stadionu, měla tato akce hodně odpůrců – jako i v tomto případě. Čas ale ukázal, že zmiňovaná investice tehdy byla správná a já věřím, že stejně tomu bude i v případě zimního stadionu.

Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se na výstavbě zimního stadionu podíleli. Příprava začala již v roce 1997 projektovou dokumentací, na které pracoval pan architekt Červený. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat také inženýrce Chrenkové, která na této přípravě také odvedla svůj díl práce. Vzhledem k tomu, že město ale tehdy nedostalo dotaci, od tohoto záměru v té době ustoupilo. Myšlenky na obnovu přípravy realizace této stavby ožily někdy v roce 2012. Chtěl bych tedy poděkovat projektantu, panu inženýru Vavřičkovi, který v té době aktualizoval projektovou dokumentaci. Dále bych chtěl vyjádřit vděčnost radním a zastupitelům, kteří v sobě našli dostatek odvahy a zvedli pro tuto investici ruku. Samozřejmě musím poděkovat firmám, které se na této stavbě podílely, a to firmě Syner, která realizovala první etapu v loňském roce, kdy za částku 34 milionů korun vzniklo kluziště, a letošní práce, tedy opláštění a zastřešení provedla firma Ridera za částku 58 milionů korun. Nesmím zapomenout poděkovat panu inženýru Chrástkovi a paní Markétě Petrové, protože si neumím bez jejich práce tu stavbu představit,“ vyjmenoval některé z těch, kteří se o rychlý a zdárný průběh výstavby čáslavského „zimáku“ zasloužili, starosta města.

„Co bych přál tomuto stadionu? Za tímto objektem je atletický stadion, na kterém vyrostla mistryně světa a světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová, mistryně světa Lída Formanová, na fotbalových hřištích pak získali svoje zkušenosti takoví fotbalisté jako Petr Kunášek, Petr Janda a další. Novému zimnímu stadionu bych tedy přál, aby se v něm dařilo novému čáslavskému hokejovému klubu, aby sem našlo cestu mnoho dětí a aby z těch dětí třeba časem vyrostli podobně vrcholoví sportovci jako ti, které jsem před chvílí jmenoval,“ zakončil starosta města. Po něm dále vystoupili Milan Urban, Miloš Petera i Stanislav Smugala, kteří shodně hodnotili stavbu velmi pozitivně.

„Myslím si, že toto je poslední kamínek – lépe řečeno kámen – do mozaiky, která se začala tvořit v devadesátých letech. Jsem přesvědčen, že celý areál Vodranty nám mohou mnohá města závidět, protože je to komplex, který stojí za to. Chtěl bych využít té příležitosti a poděkoval Jaromíru Strnadovi, protože on sám sobě poděkovat nemůže, ale nebýt jeho, tak by tady stadion patrně nebyl, protože (jak mnoho z vás ví) právě on ho tak říkajíc vydupal ze země,“ zhodnotil inženýr Urban význam stadionu.

Bývalý hejtman Středočeského kraje, inženýr Miloš Petera připomněl také podíl kraje: „Jsem rád, že jsme se nakonec alespoň malým střípkem na výstavbě tohoto zimního stadionu podíleli, protože se ještě na závěr podařilo sem poslat dotaci ve výši pěti milionů korun.“

Posledním vystupujícím byl inženýr Smugala, který vzpomněl na počátky spolupráce firmy Ridera s městem: „Na jednom z prvních setkání s panem starostou mi bylo řečeno, že management stavby je příliš nesmělý, jako by měl strach… Chtěl bych to poopravit – my jsme nebyli nesmělí a neměli jsme strach, ale měli jsme respekt z této stavby,“ konstatoval Stanislav Smugala a dodal, že vzhledem k tomu, že se jednalo o novostavbu, běžná délka výstavby u takovéhoto objektu je 9 – 10 měsíců. „Musím tedy shrnout, že ačkoliv se patrně nejedná o celorepublikový rekord v rychlosti výstavby sportovní stavby, určitě se čáslavský zimní stadion řadí na špici. Chtěl bych taktéž poděkovat za přístup s respektem k týmu mých spolupracovníků,“ zakončil.

Po projevech přišlo na řadu slavnostní přestřižení pásky a prohlídka objektu. Veřejné bruslení ve dvě hodiny odstartovalo krasobruslařské vystoupení a poté již ledová plocha patřila bruslařům a před sedmnáctou hodinou na led vyjeli hokejisté Čáslavi a Poděbrad, aby se po ukončení jejich zápasu mohli radovat domácí, kteří zvítězili s výsledkem 4:2. zak


dsc_0513 dsc_0519 dsc_0524 dsc_0525 dsc_0527 dsc_0533 dsc_0535 dsc_0538 dsc_0542 dsc_0547 dsc_0549 dsc_0562 dsc_0712 dsc_0769 dsc_0921 dsc_0944 dsc_0972 dsc_0993