Poděkování řediteli čáslavského gymnázia

Poslední školní den tohoto roku se rozloučil se svým pětadvacetiletým působením ve funkci ředitele zdejšího gymnázia a střední odborné školy pedagogické PaedDr. Zdeněk Sejček, pod jehož vedením škola doznala velkých změn a rozkvětu. Za jeho práci mu poděkovali jak učitelé školy, tak i zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje, starosta města Ing. Jaromír Strnad a místostarosta Mgr. Daniel Mikš. Nyní, po jeho odchodu od důchodu, se vedení školy ujímá Mgr. David Tichý. Vzhledem k tomu, že na odpočinek odchází také zástupce ředitele Mgr. Josef Andrle a další z týmu, Mgr. Petr Borský bohužel v tomto školním roce zemřel, dochází ke změně zároveň na postu ředitele i jeho dvou zástupců.


DSC_0210 DSC_0221 DSC_0223 DSC_0230 DSC_0243