Vesnicí roku kraje Vysočina se stal Vepříkov

V pátek 3. srpna se senátor Ing. Jaromír Strnad zúčastnil slavnostní akce při příležitosti předání ceny Vesnice roku kraje Vysočina představitelům obce Vepříkov.

  • více informací na webu kraje: https://www.kr-vysocina.cz/vesnici-roku-kraje-vysocina-je-veprikov/d-4088554

Obec Vepříkov na Havlíčkobrodsku se stala pro rok 2018 Vesnicí roku Kraje Vysočina. Malá obec se zhruba 350 obyvateli, ležící necelých 10 km západně od Chotěboře není v soutěži obcí žádným nováčkem, na svém kontě má z minulosti dvě modré stuhy za společenský život a další čtyři ocenění za rozvoj a péči o venkovské dědictví. Obec při své prezentaci prokázala jasnou koncepci svého rozvoje, zejména kvalitní práci s mládeží, příkladnou péči o zeleň a životní prostředí a vysoký stupeň občanské soudržnosti včetně propagace svých rodáků. Občané obce rovněž udržují lidové tradice prostřednictvím mnoha spolků i jednotlivců ze svých řad. Obec pečuje o své občany s cílem udržení vysokého standardu občanské vybavenosti a vzájemné soudržnosti.