Starostové jednali o centrálním rozvodu pitné vody

Ve středu 16. ledna se z iniciativy senátora PČR Ing. Jaromíra Strnada sešli v salónku čáslavského hotelu Grand již potřetí sešli zástupci obcí, ležících východně od města Čáslavi, aby pokračovali v jednání, směřujícím k budoucímu centrálnímu zásobování dané oblasti pitnou vodou. Setkání se tentokrát zúčastnil senátor PČR Ing. Strnad, projektant Ing. Forejtek, předseda představenstva společnosti VHS Vrchlice – Maleč Ing. Štěpán, předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čáslavsko a zároveň starosta obce Starkoč pan Jiskra a dále zástupci obcí Bílé Podolí, Vlačice, Žleby, Semtěš a Vrdy.

„Hlavním bodem jednání bylo určení varianty trasy hlavního řadu pro výše zmíněné obce. Zásadním bodem jednání pak bylo, zda se obec Vrdy zapojí do projektu či nikoliv.

Starosta obce Vrdy pan Mlynka zopakoval, že obec Vrdy nemá v této době zájem o připojení do této vodovodní sítě, jelikož provozují vlastní vodovod, do kterého nyní budou investovat nemálo finančních prostředků, a to ať již z vlastních peněz nebo z dotačních. Většina z přítomných starostů by zapojení obce Vrdy přivítala vzhledem ke snížení finanční náročnosti pro ostatní menší obce,“ uvádí zápis z jednání.

Zástupci obcí, kteří s připojením svého území k centrálnímu rozvodu pitné vody, souhlasí, poté vybrali z předložených variant tu, která jejich představa vyhovuje nejlépe a shodli se na snaze vše dotáhnout do konce v co nejkratším termínu.

„V roce 2019 by měl být vypracován projekt a požádáno o stavební povolení. Následně by bylo požádáno o dotaci, a pokud by vše proběhlo bez větších problémů do konce roku 2021 by mohla být realizace vodovodu dokončena,“ informuje dále předseda Mikroregionu Čáslavsko Jan Jiskra.

„Uvedený projekt řešíme již od léta minulého roku,“ uvedl k tématu senátor PČR Ing. Strnad. „Mrzí mě, že se tento problém neřešil komplexně již v devadesátých letech. Nyní by nemuselo docházet k takovým problémům se zásobováním vodou na některých místech regionu, zvláště pak samozřejmě v tak suchých letech, jako byl rok minulý. Je tedy nutné tento nedostatek napravit a já jsem velmi rád, že se k připravovanému projektu velmi vstřícně staví i představitelé Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč. Podle mého názoru je možné v projektu pokračovat poměrně rychlým tempem s realizací v horizontu několika málo let,“ konstatoval na závěr Ing. Strnad, který se bude této problematice věnovat i nadále.                                    TZ