Návštěva ze Středočeského kraje na čáslavské zemědělské škole

V rámci jednoho ze svých výjezdů do Středočeského kraje navštívili radní  Martin Herman a Karel Horčička Čáslav, kde mimo jiné zavítali také na zdejší střední zemědělskou školu. Ta prošla pod vedením ředitele Ing. Jaromíra Horníčka v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí jak vnějšího pláště budovy, tak i některých odborných učeben. Zřizovatelem školy je právě Středočeský kraj. Setkání se mimo uvedených hostů a starosty města zúčastnil také senátor Ing. Jaromír Strnad, který se o přípravu a následnou realizaci projektu zateplení fasády uvedené školy i o její další proměny zajímal od samého počátku . V krátké debatě hovořili Čáslavští se zástupci kraje o současnosti i plánované budoucnosti Střední zemědělské školy Čáslav, o proběhlých úpravách i o problematice školství obecně.

Ve svém dalším programu navštívili krajští radní také blízkou vojenskou leteckou základnu či místní firmy a v podvečerních hodinách se uskutečnilo také jejich setkání s občany ve společenské místnosti hotelu Grand na čáslavském náměstí.