V Kozohlodech slavili 90 let hasičského sboru

V sobotu 22. srpna se v Kozohlodech uskutečnila oslava 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Na pozvání současných členů sboru se oslav zúčastnil i senátor Jaromír Strnad, který všem popřál mnoho úspěchů v dalších letech jejich činnosti.

Minulost sboru je velmi pestrá, jeho členové vlastními silami přivedli zpět k životu například budovu bývalého pohostinství, jež byla navrácena původnímu majiteli, ale mnoho let pouze chátrala. Dnes je z ní opět objekt, který je možné bez problémů využívat pro společenský život v obci. Kozohlodští dobrovolní hasiči jsou samozřejmě také (a to hlavně) připraveni kdykoliv vyrazit v případě, kdy bude jejich pomoc potřebná.

Dnes sbor pořádá nejrůznější kulturní a společenské akce, stará se o svoji klubovnu i o hasičskou zbrojnici, kterou si také vybudovali, pečuje o rybníky, pořádá sběr železného šrotu a mnoho dalšího… Kromě toho se samozřejmě účastní i hasičských soutěží a je připraven pomoci v případě potřeby. „Akce, které SDH Kozohlody pořádá, začíná hasičským plesem, následují další akce, jako je pálení čarodějnic, posezení pro občany, MDŽ, posvícení, výlety na kole, hasičské babí léto, zájezdy do sklípku, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční koncert v kostele, předvánoční procházku a rok končí silvestrovským posezením,“ uvedl starosta SDH Kozohlody pan Frnatišek Klečák.

„Hasiči pro tuto obec znamenají velmi mnoho, protože spravují náš obecní majetek a v poslední době to, co obec koupila jako ruiny, vlastními silami zhodnotili,“ vyzdvihl zásluhy členů kohozhlodských dobrovolných hasičů starosta Vlkanče Josef Klaus, který za jejich práci poděkoval a do dalších let činnosti sboru popřál mnoho zdaru.

„Podobné spolky jsou v menších obcích nesmírně důležité, protože plní nejen svoje úkoly například v požární ochraně, ale stávají se hybnou silou společenského a kulturního dění. Za to jim patří velký dík,“ uvedl Jaromír Strnad.