Příjemné přátelské posezení s myslivci v Bělé

Práce senátora přináší jak složité problémy a jednání, ale často také příjemná setkání se známými lidmi – zvláště pokud se senátor o svůj volební obvod a jeho obyvatele skutečně zajímá a dobře ví, jaké problémy i radosti prožívají lidé v jeho různých obcích. Ti potom na oplátku neváhají svého zástupce pozvat i na neformální setkání. Stejně tak, jako v mnoha dalších případech, proto přijal Jaromír Strnad milé pozvání na setkání s členy chřenovického mysliveckého sdružení. I když je každé takové posezení částečně i pracovní schůzkou, harmonika a vynikající pohoštění z dílny místních žen přispěly k neobyčejně příjemné atmosféře setkání.