Hasičské závody a pouť v Kozlově

Zvláště k menším obcím téměř neodmyslitelně patří tradice místních sborů dobrovolných hasičů, které se starají nejen o zajištění větší bezpečnosti obyvatel vesnic a vesniček, ale většinou také o jejich kulturní vyžití. Nedílnou součástí činnosti členů SDH je také péče o dorůstající generaci jejich budoucích pokračovatelů. Právě pro ně (a nejen pro ně) připravili Kozlovští při příležitosti konání místní poutě také hasičskou soutěž. Jako pozvaný host se této akce zúčastnil také senátor Jaromír Strnad.