Výjezdní zasedání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu přineslo nové informace o energetice

Na konci srpna se členové Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu vydali na výjezdní zasedání na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje, aby diskutovali zvláště o energeticých problémech našeho státu a možnostech jejich řešení, stejně jako o budoucnosti jaderné energetiky. Součástí programu byla také prohlídka Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárny v Dalešicích, včetně prezentace, týkající se problémů výroby, minulosti i možné budoucnosti elektrárny, včetně důležitosti podpory z politických kruhů.

„Se zástupci ČEZ jsme jednali také o cenách energií. Z diskuse vyplynul závěr, že jedinou možnou cestou, jak zajistit i pro příští měsíce zdejším obyvatelům finančně dostupnou elektřinu, je zastropování její ceny nebo změny ve výši zdanění. Vláda se ale k tomuto tématu, bohužel, prozatím stále konkrétně nevyjádřila. Je ale už nejvyšší čas začít skutečně konat,“ uvedl po jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátor Jaromír Strnad.