Vernisáž výstavy obrazů Kamily Ženaté

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se ve foyer Nové scény Dusíkova divadla uskutečnila vernisáž výstavy obrazů malířky Kamily Ženaté. Dočasná expozice je zajímavá skutečností, že se jedná o díla, která autorka před nedávnem věnovala čáslavskému Dusíkovu divadlu a Městskému muzeu a knihovně Čáslav.

„Vážení hosté, dámy a pánové,

je mi ctí zahájit dnešní vernisáž a mám radost, že zde mohu přivítat i autorku většiny vystavených děl, jednu z nejvýznamnějších představitelek českého výtvarného umění a osobnost pevně spjatou s naším městem, paní Kamilu Ženatou. Akademická malířka Kamila Ženatá vystavovala v Čáslavi již několikrát. Její zatím poslední výstava proběhla před dvěma lety právě zde, v tehdy čerstvě rekonstruovaném Dusíkově divadle. Tentokrát ale otevíráme expozici, která se od všech předchozích významně liší. Dnešní vernisáž a výstava, kterou právě zahajujeme, má být zejména projevem vděčnosti a vyjádřením úcty nejen k uměleckému dílu autorky, ale také k její velkorysosti. Výstavu totiž tvoří výhradně díla, která Kamila Ženatá v uplynulých letech našemu městu darovala.

Proto mi dovolte, abych jménem svým i jménem Čáslavi poděkoval paní Kamile za její velice hodnotný dar a za štědrost, kterou projevila vůči našemu městu. Rád bych také využil této příležitosti a popřál jí hodně sil a zdraví do dalších let, a vyjádřil naději, že budeme mít v Čáslavi ještě mnoho příležitostí seznámit se s její uměleckou tvorbou.

Samozřejmě děkuji všem, kteří se zasloužili o organizaci výstavy i dnešní vernisáže, zejména ředitelce divadla paní Evě Albrechtové. Vám všem pak děkuji za to, že jste sem dnes přišli, a věřím, že se vám výstava budou líbit. Dámy a pánové, přeji vám hezký večer,“ přivítal starosta Čáslavi a senátor Jaromír Strnad účastníky vernisáže. 


dsc_0526dsc_0541dsc_0532
dsc_0519
dsc_0515