Slavnostní spuštění provozu ČOV v Nových Dvorech

Ve středu 9. listopadu byl slavnostně uveden do provozu výsledek třetí etapy výstavby čističky odpadních vod pro obce Církvice a Nové Dvory. Jednalo se především o intenzifikaci jejího provozu a dostavbu další budovy. Akce se mimo dalších pozvaných hostů zúčastnil také inženýr Jaromír Strnad.

„Jsem rád, že zde dnes stojíme a můžeme završit dílo, které bylo velmi obtížné, a to jak technicky, tak finančně. Zde nám pomohl hlavně Středočeský kraj, odkud jsme dostali většinu finančních prostředků. Zrealizovaná akce je velmi prospěšná pro obě obce – Církvice i městys Nové Dvory. Nebudu o tom více hovořit a dám prostor našemu místostarostovi panu Vlkovi, který spolu s paní Strnadovou stál u zrodu celé akce, včetně výstavby kanalizace a založení dobrovolného svazku našich obcí…“ konstatoval v úvodu starosta Církvice, pan Jiří Volenec. Poté se již slova ujal místostarosta uvedené obce, pan Stanislav Vlk.

„Již téměř dvacet let spolupracují v této oblasti obě naše obce, tedy Církvice a Nové Dvory. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se zasloužili o výstavbu čističky i její úpravy, všem podílníkům na této akci. Pan Volenec hovořil o tom, že jsme finance zabezpečili zvláště z dotačních titulů Středočeského kraje, ale nejde zde jen o peníze, ale o celkovou přípravu, na které se podílí mnoho lidí,“ konstatoval místostarosta Stanislav Vlk, který dále poděkoval jak projektantce, tak i pracovníkům dodavatelské firmy, která podle jeho slov dodržela veškeré stanovené termíny i kvalitu odvedené práce.

„Myslím si, že dnes dokončená intenzifikace této čističky odpadních vod je na velmi dobré úrovni a že dosahujeme parametrů, které jsou srovnatelné s těmi nejlepšími čističkami v republice,“ dodal pan Stanislav Vlk, který dále řekl, že si tato prozatím poslední úprava čističky odpadních vod vyžádala celkové náklady ve výši dvaceti šesti milionů korun a jejím investorem byl Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory – Klejnarka, jak již bylo zmíněno, převážně za pomoci dotačních prostředků. Rekonstrukce probíhala v rozmezí dvou let a její kapacita i technické vybavení nyní bez problémů postačuje potřebám obyvatel obou zúčastněných obcí, tedy přibližně dvěma tisícům občanů. zak


cov