Horácko zpívá a tančí

Ve dnech 26. – 27. května se ve Světlé nad Sázavou uskutečnil 11. ročník folklorního festivalu, nazvaného Horácko zpívá a tančí, v jehož programu vystoupily desítky dětí i dospělých, kteří udržují při životě lidové tradice. Vždyť právě tradice jsou pojítkem mezi současností a dobou našich předků, s kulturou, z níž (aniž bychom si to často uvědomovali) doposud vychází mnohé naše zvyky a která i dnes ovlivňuje způsob našeho života. Součástí programu se staly i doprovodné akce, jako je například jarmark lidových řemesel na náměstí, průvod městem i další.


IMG_1026 IMG_1011 IMG_1003 IMG_0995 IMG_0993