Odpovědi na dotazy Obzorů Kutnohorska

„Nastal čas začít připravovat Českou republiku na odchod z Evropské unie, je to jediná cesta, jak „udržet a zachránit náš stát”, domnívá se někdejší prezident Václav Klaus. Vadí mu řízení, které zahájila Evropská komise kvůli povinným kvótám uprchlíků. Co si o tom myslíte?“

 Nikdy jsem se netajil tím, že nejsem zastáncem Evropské unie, ani jsem nebyl pro vstup do EU. Nicméně odchod z Unie v současné době a situaci mi také nepřipadá jako ideální řešení. Mnohem snadněji se do nějakého svazku vstupuje, složitěji vystupuje, zvláště po vytvoření mnoha vazeb a propojení s ostatními státy. Každopádně jsem proti přijetí eura, ale zda by bylo v současné době správné aktivizovat vystoupení z Evropské unie, to si jistý nejsem.

Řemeslníků ubývá. Mladí lidé se o řemeslo příliš nezajímají. Odborná učiliště evidují meziroční pokles přihlášek až o 60 procent, výrazně klesá i počet řemeslných živností. Jako své životní povolání si manuální práci vybralo pouze 13 procent Čechů v rozmezí od 25 do 64 let, jejich průměrný věk se stále zvyšuje. Některé obory by tak v budoucnu mohly úplně vymizet. Je to podle vás problém, nebo skutečně technický pokrok jejich potřebu eliminuje?

Je to problém středního školství v České republice. Nabídka středních škol je velká, rodiče se snaží svoje děti umístit právě sem v představě, že je nezbytné získat maturitu. Přitom poptávka po šikovných řemeslnících je i nyní velká. Vhodným řešením by podle mého názoru byla učiliště, kde žáci získají výuční list a poté mohou dalším studiem získat i maturitu. Ostatně mnohá učiliště již tuto možnost nabízejí. Každopádně nedostatek řemeslníků určitě problém představuje a je třeba propad zájmu o tyto obory řešit.

Jste příznivci či odpůrci zákazu kouření v restauracích a na dalších veřejných prostranstvích, který začal platit 31. května 2017? 

 Jsem nekuřák,  ale chápu, že kuřáci s tímto zákazem mohou mít problém. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že ani v okolních vyspělých zemích se v hospodách nekouří. Se zavedením této regule tedy souhlasím, přestože se nedivím ani majitelům a provozovatelům restaurací, protože je to v podstatě změna pravidel během hry. Pokud se ale jedná o zdraví lidí, nedá se nic jiného dělat.

Lidovci (jdou do sněmovních voleb v tandemu s hnutím STAN) by chtěli, aby se volební koalice mohly snadněji dostat do Sněmovny. Hranice by se podle nich pro dvoukoalice měla snížit z 10 na sedm procent. Myslíte si, že by to bylo přínosné?

 To je otázka, kterou v této době již asi nemá smysl řešit. Volby byly vyhlášeny a jejich pravidla se tedy nyní měnit nemohou. Do budoucna by bylo možné o tomto návrhu diskutovat, ale myslím si, že je věcí každé strany předem si rozmyslet, zda je pro ni vhodné za daných podmínek uzavírat volební koalici a ne následně uvažovat o zmírnění pravidel.

Jaký máte pocit z prezidentské milosti pro doživotně odsouzeného Jiřího Kajínka? Nepřipadá vám, že ze závažného kriminálního případu je vytvářena mediální senzace, bez toho, abychom měli šanci dozvědět se o něm pravdu?

 Mediální hvězdu z Jiřího Kájínka vytváří právě sama média – ostatně i tato otázka a odpovědi na ni přispívají k šíření tohoto tématu. Pokud se jedná přímo o jeho propuštění, domnívám se, že jeho dosavadní trest byl dostatečně dlouhý.

Je správné vládní (koaliční) problematiku omezovat na několik jmen (Babiš, Sobotka, Zeman), nebo jsou kořeny dnešní krize ještě hlubší? 

 Rozhodně by bylo velmi zjednodušující hodnotit současnou krizi jen jako určitý nesoulad mezi zmiňovanými třemi představiteli. Jedná se o vyústění mnoha i drobnějších názorových střetů mezi stranami, které se objevovaly již v minulosti a v současné době se pověstnou poslední kapkou projevily v plné míře. S ohledem na to, že všichni tři jmenovaní (premiér, ministr financí i prezident republiky) jsou nejviditelnějšími tvářemi této situace, vnímá mnoho lidí současnou situaci „jen“ jako osobní spory mezi nimi.

Předpokládali jste, že stav financování českého sportu a zejména fotbalu je tak špatný, jak se nyní po vlně zatčení jeví? A dá se udělat něco zásadního, abychom se obdobných situací do budoucna vyvarovali?

 Pokud budou někde figurovat dotace, o kterých musí rozhodovat jedinci, bude fungovat i lobbing. Tomu asi nezabráníme. Je jisté, že sport bez dotací existovat zkrátka nebude, je ale otázkou, zda by nebylo vhodnější část dotačních prostředků převést formou rozpočtového určení daní na obce, které by potom z těchto prostředků mohly sport podporovat. Vrcholová střediska ale samozřejmě bez přímé podpory státu pracovat nemohou. Cestou je přesné nastavení pravidel, konkrétního řádu, tabulek, které jasně určí (podle daných kritérií) výši příspěvku. Ostatně takovýmto způsobem se již v minulosti příspěvky na sport rozdělovaly.

Co pro vás osobně znamená 1. máj?

 Pociťuji velký rozdíl mezi vnímáním tohoto svátku v souvislostech jeho historie a významu a z pohledu osobních vzpomínek. 1. máj v mých vzpomínkách znamená každoroční návrat do dětských let, kdy jsem tento den (ačkoliv jsem v té době žil v Chomutově) prožíval u prarodičů právě v Čáslavi. A pokud půjdu ve vzpomínkách i do další roviny, nemohu zapomenout na každoroční tradici, která se z dnešního pohledu může zdát úsměvná – kutnohorská tabačka v té době vyráběla „tvrdé Sparty“, které ale nebyly v Chomutově k dostání. Pravidelně jsem je tedy zde kupoval a na žádost naší učitelky jí je vozil. Jsou to skutečně osobní vzpomínky, které ale v souhrnu tvoří celé naše životy.