Čáslav řeší problém skládky

Čáslav již několik let řeší problém, který v podsttě vznikl již před mnoha lety, při prodeji skládky komunálního a nebezpečného odpadu. Od jejího prodeje soukromé firmě nemá město – pokud skládka funguje v rámci vydaných povolení – ovlivňovat složení odpadu, který zde končí. V současné době město „straší“ možnost vzniku mezideponie kalů z lagun Ostramo. O tuto problematiku se samozřejmě živě zajímá také bývalý starosta města a senátor Ing. Jaromír Strnad který poskytl své vyjádření a popis dosavadního vývoje situace také Čáslavským novinám.

Ani po uplynulých komunálních volbách, kdy ČSSD odešla do opozice, mi samozřejmě není osud našeho města lhostejný, a jak jsem slíbil, budu se i nadále snažit, aby prosperovalo a aby zde měli občané co nejlepší podmínky pro život.

Jedním z nejdiskutovanějších témat je stále problematika zdejší skládky a zvláště pak nedávná informace o možném navážení sedmdesáti tisíc tun kalů z lagun Ostramo. Jak již informoval ve svém dřívějším příspěvku Ing. Milan Urban, sešli jsme se nad tímto tématem s náměstkyní ministryně průmyslu a obchodu paní Alexandrou Rudyšarovou, která nás ujistila svoji podporou. Ve čtvrtek 15. listopadu jsem při neformálním setkání na půdě Senátu hovořil také přímo s ministryní průmyslu a obchodu, paní inženýrkou Martou Novákovou.

Na základě informací, které jsou nyní k dispozici, lze očekávat pro město kladný výsledek celé této kauzy. Společnosti Diamo ani AVE CZ nemají z organizačních ani ekonomických důvodů na vzniku mezideponie kalů v Čáslavi zájem a o tomto způsobu dočasného uložení uvedeného materiálu neuvažuje ani ministerstvo životního prostředí.“