Návštěva v Chotěboři

Senátor Jaromír Strnad přijal pozvání představitelů Chotěboři a navštívil toto město, ačkoliv neleží v jeho volebním obvodu. Se starostou města Ing. Tomášem Škarydem hovořil o běžných problémech samosprávy, navštívil místní sportoviště včetně zimního stadionu a jeho čas patřil také dětem v městských jeslích…