3. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR

2. prosince 2020 se sešel již potřetí v tomto funkčním období Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky. Senátoři nejprve hovořili o pravidlech hospodaření senátorských klubů a dále přišly na řadu senátní risky č. 16 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, senátní tisk č. 13 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a senátní tisk č. 11 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

Více o prosincovém zasedání, četně zápisu o jeho průběhu, je k dispozici na webových stránkách Senátu PČR.