Senátoři na schůzi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednali návrhy zákonů i Petici Voda a život

20. ledna 2021 se uskutečnila již 5. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V jeho programu se objevila důležitá témata, mezi nimiž nechyběly vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273 ze dne 16. dubna 2020 nebo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

Kromě výše zmíněné problematiky projednali senátoři také informace z Podvýboru pro zemědělství, vztahující se k Petici Voda a život nebo návrh zákona kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů. Jako poslední položku na seznamu diskutovaných témat pak měli členové výboru návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Podrobnější informace k jednotlivým tématům a o průběhu schůze jsou uvedeny v zápisu ze schůze výboru.

Zdroj informací a fotografií: www.senat.cz