Tradiční Bramboriáda v Nové Vsi u Světlé

Tradice jsou pro každý národ, ale i město nebo menší obec, nesmírně důležité. Udržují život v koloběhu, na nějž jsou místní lidé zvyklí a který dává určitou jistotu ve světě plném dennodenních změn. Jednou z takových tradičních akcí je také Bramboriáda v Nové Vsi u Světlé, kterou si zdejší obyvatelé tentokrát naplánovali na poslední prázdninový víkend, konkrétně na sobotu 27. srpna. Jako již několikrát v minulých letech, i tentokrát se jedním z členů poroty, která rozhodovala v hlavní soutěži dne o nejlepším bramboráku, stal senátor Jaromír Strnad.

„Tuto akci mám rád, protože se na ní vždy sejdou lidé, kteří se rádi baví a pokaždé je zde dobrá nálada. S místními lidmi se již znám, a tak vždy vím, že mířím do známého prostředí. I to je samozřejmě milé,“ řekl senátor Strnad, který – jako vždy – využil příležitost setkání s místním starostou pane Václavem Kopicem také k debatě o životě v obci a problémech, s nimiž se její vedení potýká.